Trästaden Nora

Om du nu befinner dig i Trästaden Hjo och inte är mätt på trästäder, så har du knappt sjutton mil norrut till den andra trästaden i samarbetet Träträstäder, nämligen Nora. Väljer du att i stället åka söderut, så har du den tredje staden, Eksjö, drygt tretton mil sydost, du måste runda Vätterns sydspets för att komma dit. Men den här artikeln ska handla om den nordligaste staden, Nora.

Res till Nora med bil eller Tåg

Du kan resa hit med bil eller med Tåg och Buss. Åker du från Stockholm så har du ett byte i Örebro. Tar du tåget från Göteborg, så får du två byten, det sista i Örebro. Från Örebro blir det landsvägståg, nämligen Buss. Det tar knappt fyrtiofem minuter till Nora Station. För båda resorna gäller att du har knappt en timmes rast i Örebro, en rast som du säkert kan utnyttja med en god fika på stationen.
Väl i Staden, så kanske du känner igen dig redan innan du kommit hit. Om du tycker om att Läsa och Maria Lang finns i din bokhylla, då vet du också att Dagmar Lange, som hon heter använde Nora som förebild till sin egna stad Skoga. Det är Noraborna stolta över och man hyllar sin författarhjälte. Vill du, så finns det mordvandringar i Damar Langes fotspår. Det är systersonen Ove Hoffner som guidar genom Skoga och visar de platser som användes i de mord som begicks i den lilla trästaden.

Platser som ligger vid vatten!


Jag har alltid varit svag för platser och städer som ligger nära en sjö eller ett hav. Det beror nog delvis åtminstone på att jag är uppväxt i en stad nära havet, Visby. Denna trästad ligger vid vackra Norasjön, det gör att staden får en extra dragningskraft. Men staden har inte så mycket med läget till vattnet att göra, som att platsen är bergslagen. Man kan spåra namnet tillbaka till 1300-talet, det fanns både malm och skog, något som då lade grunden för stadens framväxt. På hemsidan läser jag att det ännu 1540 bara fanns 12 skattebetalande hushåll. Men tack vare Renässanskungen Gustav Vasa fick staden ett uppsving, då kungen bestämde att staden skulle vara ett centrum för järnhandeln i trakten. Han gav dessutom staden rättigheter att torghandel fick bedrivas på lördagar. Jag kan tänka mig att det lever kvar än idag, då Nora har Nora dagarna, NoraMarken och Nora JUlmarknad, till detta finns några nya Antik och Vintagemässa, samt Byggnadsvård och Matmarknad. Det är goa sammankomster som säkert lockar massor av människor till besök.

Trästäder = Bränder


Men allt har inte varit glatt i den lilla trästaden. Bygger man hus av trä, så är den största faran en brand, det drabbade även denna stad. 1608 kom den och ödelade 75 % av staden hus, eller 33 av de 44 gårdar som fanns i staden.
Framtida planer har det alltid funnits, här i Nora hette förespråkaren Karl Bonde. Han föreslog att en kanal skulle byggas till Bergslagen från Mälaren via Hjälmaren. Det fanns tankar om en helt ny stad, Järle. Det skulle bli centrum för utskeppning av järnet från Bergslagen. Järle fick sina stadspriviligerium 1642 och det planeringen sattes igång för både kanaler och slussar. Men så skulle man ju ha innevånare till den nya staden, de skulle hämtas från både Nora och grannstaden Lindesberg. Tyvärr hade planerarna missat en liten detalj, de hade glömt fråga invånarna vad de ville. De visade sig att ingen ville flytta från sin hembygd, så projektet lades i dvala. I stället fick Nora sina stadsprivilegier 1643 och samma år blev man recidensstad i det som blev Nora Län. Men det var en kortvarig tid, redan 1648 upphörde man att vara residensstad.
Så var det dags för nästa brand, den 29 april 1731 startade denna brand på Svartälvsgatan. Det blev en våldsam brand och när den var släckt stod i princip bara kyrkan kvar, Men noraborna är ett segt släkte, redan 1746 hade man byggt upp staden igen, och de allra flesta spåren av branden var borta.

Järnvägen byggs


I Mitten av 1800-talet kom en nymodighet som skulle förändra mycket för människan. Den normalspåriga järnvägen började byggas, då ofta som privata projekt. I NORA, som var först med personbefordran, banan invigdes 1856. Det nya transportmedlet gjorde Nora till en medelpunkt och pengar strömmade in. En bygd med mycket pengar vill ofta bygga en kyrka, Nora var inget undantag. Men rev den gamla medeltida kyrkan och byggde en ny, som invigdes 31 oktober 1880. Men det kunde ha slutat med en ände av förskräckelse. Järnmalmen började tappa i värde. 1877 bjöd man ut järnmalm till underpriser på Hindersmässan i Örebro, ändå lyckades man inte sälja. Den store brukspatronen Carl Herman Wedberg och hans far Anders Wedberg och deras bolag sattes i konkurs. Pengar försvann, i och med de flesta som hade lite kapital hade varit med och skrivit reverser på varandra i hopp om att öka sitt kapital. I stället förlorade de allt, när andra banker ville ha in sina pengar, det blev ett dominospel, föll en föll alla. Det var sorliga tider i byden, det var först på 1920-talet som det började ordna upp sig, då kom Nitroglycerinbolaget Gyttorp och dominerade industrin.

Trästaden Nora
Järnmalm, Kanske från Nora, Brergslagen.