Nationaldagen

Nationaldagen 1

I dag är det Nationaldagen, tidigare var det Svenska Flaggans dag som firades den 6 juni, men 1983 fick dagen status som officiell nationaldag. Men det är först från 2005 som det är en helgdag. Man vet väl egentligen inte exakt varför dagen firas. Det finns två hypoteser och lite halvoffisella anledningar, dels för att Gustav Vasa Valdes till Sveriges konung den sjätte juni 1523. Den andra förklaringen är att man skrev man under regeringsformen den sjätte juni 1809. Den sjätte juni är alltså då flera saker att fira för svenskar.

Nationaldagen tillkomst


Tittar man lite historiskt sett, så kom den svenska nationaldagen till efter inspiration från våra grannländer , Norge och Danmark, så då firade ordentligt den 17 maj respektive den 5 juni. Innan det bestämdes den sjätte juni, så fanns det förslag på midsommardagen, 6 respektive 30 november. Men det slumpade sig som så att Artur Hazelius, grundaren av både Skansen och Nordiska museet, arrangerade en vårfest, som hade sista dagen den femte juni. Han kallade högtidligt dagen för “nationalfest till firandet av våra historiska minnen i morgon tisdag den sjätte juni. Den sjätte juni inföll på Gustafsdagen, som hade blivit en vanligt förekommande namnsdag. Senare bestämde man att man skulle fira årsdagen av Gustav Vasas val till Sveriges konung 1523 samt 1809 års författning.
I Början var flaggor ett vanligt inslag i nationaldagsfirandet, trots att flaggor var relativt ovanliga vid den här tiden. Flaggbruket är en senare uppfinning. Flaggan användes i första hand till sjöss och då använde man riksflaggan, inte nationalflaggan. Till sjöss var flaggan tretungad. Det är först 1873 som man hissar den svenska flaggan på det kungliga slottet. Men det möttes av mycket skarp kritik, de menade att flaggan enbart skulle vara till havs och hade inte på land att göra. Men hade kungen hissat flaggan, så följde givetvis en del ståndspersoner efter, och efterhand så hissades flaggan även på de flesta prästgårdar, järnvägsstationer och skolgårdar, inom kort blev det en allmän symbol.
Men säg den lycka som varar, fram till 1916 var dagen en inofficiell nationaldagen, därefter blev det svenska flaggans dag. Det blev först 1983 en officiell nationaldag igen och sedan 2005, är det en officiell helgdag. Man tog bort annandag pingst och ersatte den med nationaldagen.

Den svenska flaggan


1906 fick den svenska flaggan sitt nuvarande utseende, det var en ny flagglag som kom i samband med unionsupplösningen 1905. Unionsmärket togs bort. Det märke som ibland kallades “sillsallaten” och som fanns uppe i det vänstra fyrkanten, den som är närmast flaggstången. Fälten fick bestämda proportioner och färgerna bestämdes. Tidigare kunde man ha olika nyanser av både blått och gult, det kunde bli väldigt många olika modeller av färgerna. Man bestämde också att den tretungade flaggan enbart skulle användas av kungahuset och krigsmakten. Ser du den på land, så vet du att det är något som är galet.
Dannebrogen, den danska flaggan är en av världens äldsta nationalsymboler. Flaggan ska enligt legenden ha fallit från skyarna till Valdemar Sejrs trupper under slaget vid Lindanäs i Estland den 15 juni 1219. Danskarna firar denna händelse där 15 juni varje år. Man är nog överens om att den danska korsflaggan har varit förebild för de övriga nordiska ländernas flaggor. Även Englands flaggan har sitt ursprung i den danska Dannebrogen.
Den norska flaggan kom till 1821 och bygger på den danska Dannebrogen, detta blir ganska naturligt då Danmark och Norge var en union fram till 1814. Det blåa korset i den norska flaggan kommer från Sverige och symboliserar den union som Norge hade med Sverige, en union som upplöstes 1905.
Även den finska flaggan bygger på Danmarks Dannebrogen med sitt kors, som är förskjutet en del mot flaggstången. Den vita färgen symboliserar den finska snön och den blåa korset symboliserar alla de finländska vattendragen i de tusen sjöars land.

Nationaldagen 2

BIld av Christer Mårtensson från Pixabay