Generation!!!

Vilken Generation tillhör du?

Generation i flera steg.
Generation i flera steg.
BIld av silviarita från Pixabay

Vilken del tillhör du? Numera delas vi in i fem olika generationsklasser, beroende av när vi är födda. Baby Boomers, Generation X, Y eller Z och den yngsta Generation Alfa. De flesta är numera pensionärer.
Om jag börjar med den äldsta Baby Boomers som är födda mellan 1945 – 1964, så har den generationen haft en stadig ekonomisk tillväxt. Konsumtionen har hela tiden ökat, och levnadsstandarden har ökat ju senare man var född i gruppen. Generationen har upplevt ganska stora saker, morden på bröderna Kennedy (1963 och 1968)och Martin Luther King. Men man fick uppleva de första stora festivalerna, med festivalernas festival den i Woodstock som spets. Den sexuella revolutionen kom här 1964, när P-piller infördes, och det pippades i buskarna som aldrig förr, ofta utan synbart resultat efteråt. Baby Boomers är ett amerikanskt uttryck, vi hade en politiker, (Pär Nuder) som införde Köttberget, en benämning som icke föll i god jord. Till och med statsministern Göran Persson blev irriterad över uttrycket. Efter denna lite glada generation, kom så den första barnkullen:

Generation!!! 1
Olika generationer kan mycket väl ha kul ihop.
BIld av Mimirebelle från Pixabay


X-generationen (födda mellan 1965 och 1980). Det kan sägas att det här är nog den första generationen som mestadels skippade prylarna och i stället ägnade sig åt att resa och upptäcka världen. Hellre en månad i Australien än en bil, som studentpresent. Vi fortsätter med bokstavsgenerationerna och lägger in:
Y-generationen eller Mellenials som de också kallas, de sist födda under förra seklet. ( 1981 – 1997). Den här generationen kom in när persondatorer och mobiler var nya saker. Det var en orädd generation, så de tog till sig den nya tekniken, vilket gjorde att de blev mer internationella. De hade kontakter långt utanför landets gränser, oftast utan fysiska kontakter. Men en sak som Mellenials kommer att bryta jämfört med tidigare generationer är att flytta hemifrån. Vi kan se det lite på generation X, men det blir än tydligare på Generation Y. Och det av flera anledningar, dels för att det är bostadsbrist, dels är det en kostnad, man bor bättre hemma i flickrummet eller pojkrummet, dels fixar föräldrarna med frukost och övrig mathållning, och så slipper man att städa. Det är således bara en massa fördelar. Och så har de anammat den nya tekniken, de fixar allt i sina smartphones.
Z -generationen är de som är födda 1998 – 2010. Man brukar säga att den här generationen har två saker som tidigare generationer saknat, dokumentation och födda med en IPAD i handen. Dokumentationen handlar om att föräldrarna tar bilder på sina barn i den här generationen i tid och otid. Allt finns på Facebook eller motsvarande, så när de här barnen så småningom växter upp, kan de gå in på föräldrarnas konto och se när, och ofta hur, de tog sina första steg, hur de åt själva för första gången, och en massa annat. Med hjälp av sin medfödda IPAD kan de dessutom spela spel på ett sätt som ingen tidigare kunnat göra, och de blir irriterade om nu inte mormor eller morfar kan hjälpa dem ur en knepig situation på spelet.

Den sista nu födda generationen kallas för Alpha-generationen. De amerikanska alfabetet har Z som sista bokstav, så därför tog man till det grekiska alfabetet. Vi talar om de som är födda 2010 – 2024. De har inte levt så länge, men man spår att de kommer flytta betydligt oftare än vad tidigare generationer gjort. De kommer vidare att byta karriär betydligt oftare, och de kommer att studera, när de inser att de har behov av nya kunskaper, de traditionella utbildningsvägarna kommer att få svårigheter att hävda sig. Kännetecknande för Alpha är snabbt och kanske ytligt. Frågan är om de kommer att leva i traditionella förhållanden, eller om det kommer att bli Särbos, då de bostadsbristen råder, och det enda de kommer att kunna få tag i är gamla övergivna studentbostäder. De flesta av oss har bott i studentkorridorer, och kan charmen med sådant, det är inga platser man flyttar ihop till, och så länge tidigare generationer vill bo kvar i sina stora lägenheter mitt i stan, så kommer omsättningen på hyresgäster att vara ytterst begränsad. De lär sig av Millenials, men kanske ändå vill ha lite frihet, så de flyttar ut från pojk- eller flickrummet.

Generation!!! 2
Alpha generationen icke att förväxla med Alpha-hanne!
BIld av Comfreak från Pixabay