Kvinnorna krig

Sufragetterna – Kvinnorna krig Sufragetterna. Berättelsen om kvinnorna och makt. Det är kamp som pågått i minst hundra år och som enligt vissa än idag pågår. På kreatursmarknaden i Hailsham i Östra Sussex, England, säljer man idag grisar, får och nötboskap. Men om vi går tillbaka några, närmare bestämt till 1814, kunde man köpa en annan mans hustru. I oktober 1814 var det en man som bjöd ut sin hustru. Han fick dock inte mycket för henne, sju shilling motsvarar ungefär 20 sek i dagens penningvärde. Det här var inte speciellt ovanligt. I stället för en skilsmässa och mannen var missnöjd, så tog han med kvinnan på stadens marknad och sålde henne där. 1928 såldes en kvinna i Blackwood i södra Wales, Priset hade stigit till ett helt pund, vilket ungefär motsvarar 600 sek i dagens penningvärde.Människohandel var i princip förbjuden i England, men man kringgick detta genom att en Läs mera →