Behovstrappa

Maslows behovstrappa
Trappan är indelad i fem olika steg, och du måste ha hela trappsteget klart, innan du kan kliva upp ett steg. Han hette Abraham Maslow (1908 – 1970), en amerikansk psykolog som konstruerade denna behovshieraki, som förklarar hur människor prioriterar sina behov. Modellen presenterades 1943, och hade då fem olika nivåer, den lägre nivån måste vara uppfylld innan man kunde gå vidare.

De fem nivåerna var i en Behovstrappa är:

1 – Fysologiska behov, här måste människan lösa behovet av hunger, törst, sömn och sex. Tillfredställs inte de här behoven kan vi drabbas av sjukdomar, irritation, smärta, obehag och därför strävar människan efter att så snabbt som möjligt tillfredställa dessa behov.
2 – Trygghetsbehovet, kallas ibland för säkerhetsbehovet, här handlar det om att man ska vara fysiskt skyddad från fysiskt våld, psykist våld, kriminalitet och liknande.
3 – Behov av kärlek. Betyder att man behöver mänsklig närkontakt genom familj och vänner. Människan är ett flockdjur, så även om man lever ensam så behövs en viss bekräftelse för att minimera känslan av ensamhet.
4 – Självhävdelsebehov handlar om respekt för andra människor och självrespekt
5 – Självförverkligande behov, att få möjlighet att utveckla sina kunskaper och möjligheter alldeles fritt.

Behovstrappa 3
Mat är en ingrediens i Behovstrappa

De tre första behoven i en behovstrappa räknas som bristbehov, sådana som i grunden behövs för att människan ska må bra och ha förutsättningar för att bli motiverad. De två sista behoven är utvecklingsbehov, sådana som kan ge människan en personlig utveckling och då möjlighet att uppnå full potential.

Behovstrappa 4

Om man översätter det här till arbetsplatsen kan man dela in de olika stegen även där. Som chef måste du känna till dna medarbetares behov, varför finns dina medarbetare på plats? Det finns de som kommer för att tjäna pengar, de tillfredsställer sina trygghetsbehov. Men idag är det många som har behov av kärlek, det tredje steget. Men låt mig ta de olika stegen för sig. Det första steget, fysiologiska behov. Det kan man på arbetsplatsen tillfredsställa genom att ha tillgång till ett bra fikarum som ska vara en trevlig miljö. Där ska det finnas tillgång till lite olika saker, kaffe kanske kallt vatten, lite fikabröd, åtminstone då och då, samt att det ska vara ordning och reda.
Det andra behovet Trygghetsbehovet. Här gäller det i första hand se till att det inte förekommer någon mobbning utan att alla anställda känner sig säkra på sin arbetsplats. Andra saker som kan störa på en arbetsplats är det eventuella snacket som kan finnas om neddragning och då risken för att bli arbetslös. Det är viktigt att snabbt lösa de konflikter som kan uppstå.
Det tredje behovet, kärlek. Här gäller det att alla i arbetsgruppen känner en tillhörighet till gruppen och att ingen känner sig utanför. Fira gärna framgångar tillsammans.

Behovstrappa 4


Så kommer det fjärde behovet, självhädelsebehov. Här är det möjligt att uppmuntra sina medarbetare genom att ge alla förutsättningar för att klara av sina arbetsuppgifter, och att de vet exakt vad som krävs av dom. I många fall kan det behövas lite mera utbildning, eller annan stöttning, framförallt om arbetsuppgifterna ändras. Ingen ska behöva känna sig det minsta osäker på vad som ska göras.
Det sista handlar om självförverkligande. När de anställda hamnar på den här nivån, så är utbildning det enklaste steget för att tillfredsställa. Att låta någon gå på utbildning, som antingen höjer han kompetens inom sitt gebit, eller utökar arbetsytan, så att den anställde kan ta på sig andra arbetsuppgifter, båda kan ha stor betydelse för att en anställd ska trivas på jobbet.

Som senior har du många av dessa steg att kunna tillfredställa dig. De tre första kan ordnas genom att vara med i olika aktiviteter, men de två senare behövs andra resurser, sådana som man ofta får på arbetsplatser.

Behovstrappa, en grej är värme